Dù Tulip ngược sample TN 005
Post on 26-02-2017 At 09:56'- 8717 Views
Price: 0

kich thuoc tulip nguoc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐƠN

Kích thước (m) 3x3 4x4 4.5x4.5 5x5
Khối lượng khung (kg) 250 198 262 232
Khối lượng bạt (Kg) 9 12 15 18
Chiều cao bạt (A) 404 325 340 340
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) 335 320 317 320
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) 203 198 198 198

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐƠN

Kích thước (m) Ø3 Ø4 Ø5 Ø6
Khối lượng khung (kg) 230 298 314 400
Khối lượng bạt (Kg) 10 15 21
Chiều cao bạt (A) 404 347 352 362
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) 335 326 331 337
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) 203 204 204 204