bat 2

 

  • Dự án bạt che ROYAL School, quận 7 - mái vòm bạt 2 màu đầu tiên ở Việt Nam

  • Post on 29-12-2020 06:45:17 PM - 3887 Views
  • Product code: S000267
  • Price: 0

  • Địa điểm: ROYAL School - Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia tại Quận 7, TP. HCM
    Hoàn thành: 29/12/2020


Hôm nay, ngày 29/12/2020 Tín Nghĩa đã thực hiện những công việc cuối cùng và hoàn thành dự án bạt che ROYAL School, quận 7. Đây là mái vòm bạt 2 màu đầu tiên ở Việt Nam.

Products in this Category