BANNER DU AN

  • Dự án bạt che khối nhà U, sân khấu ngoài trời đại học công nghệ Đồng Nai

  • Đăng ngày 17-01-2022 07:20:56 PM - 1833 Lượt xem
  • Mã: S000271
  • - Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỂ THAO TÍN NGHĨA
    - Địa điểm thi công: 5 Đ. Nguyễn Khuyến, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
    - Ngày khởi công: 1/12/2021
    - Thời gian hoàn thành: 10/1/2022


Cùng loại