BANNER DU AN

  • Dù Tulip ngược sample TN 005

  • Đăng ngày 26-02-2017 09:56:05 PM - 12908 Lượt xem
  • Mã: S000196
  • Ô dù cao cấp Tín Nghĩa mang đến cho không gian thiết kế sự đẳng cấp, sang trọng.


kich thuoc tulip nguoc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐƠN

Kích thước (m) 3x3 4x4 4.5x4.5 5x5
Khối lượng khung (kg) 250 198 262 232
Khối lượng bạt (Kg) 9 12 15 18
Chiều cao bạt (A) 404 325 340 340
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) 335 320 317 320
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) 203 198 198 198

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙ ĐƠN

Kích thước (m) Ø3 Ø4 Ø5 Ø6
Khối lượng khung (kg) 230 298 314 400
Khối lượng bạt (Kg) 10 15 21
Chiều cao bạt (A) 404 347 352 362
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (B) 335 326 331 337
Khoảng cách từ bạt đến mặt đất (C) 203 204 204 204
Cùng loại