bat 2

 

  • Bộ bàn ghế sofa mây TN-SFM-2170

  • Post on 18-08-2020 11:05:32 AM - 1939 Views
  • Product code: TN-SFM-2170
  • Price: 0

  • Bộ bàn ghế mây gồm 1 ghế đôi, 1 ghế ba, 2 ghế đơn, 1 bàn chính và 1 bàn phụ


KÍCH THƯỚC

Ghế đơn: 70 * 80 * 100cm

Ghế đôi: 135 * 80 * 100cm

Ghế ba: 195 * 80 * 100cm

Bàn cà phê lớn: 120 * 75 * 61cm

Bàn phụ: 61 * 57 * 61cm

Products in this Category