bat 2

 

  • Bộ bàn ghế sofa mây TN-SFM-2188

  • Post on 18-08-2020 11:27:42 AM - 2313 Views
  • Product code: TN-SFM-2188
  • Price: 0

  • Bộ bàn ghế mây gồm 1 ghế đôi, 1 ghế ba, 2 ghế đơn, 1 bàn cà phê


KÍCH THƯỚC

Ghế đơn: 62 * 71 * 71cm

Ghế đôi: 117 * 71 * 71cm

Ghế ba: 172 * 71 * 71cm

Bàn cà phê: 120 * 70 * 43cm

 

Products in this Category