bat 2

 

  • Nệm không khí

  • Post on 30-12-2016 05:07:04 PM - 3953 Views
  • Product code: S000187
  • Price: 0

  • Nệm không khí với chất liệu lớp bọc bằng bạt, thích hợp cho các hoạt động thể thao leo trẻo hoặc nhảy, khiến người chơi có khả năng bị rớt từ trên cao xuống.


Nệm không khí với chất liệu lớp bọc bằng bạt, thích hợp cho các hoạt động thể thao leo trẻo hoặc nhảy, khiến người chơi có khả năng bị rớt từ trên cao xuống.

Products in this Category