bat 2

 

  • Tường sân thể thao

  • Post on 30-12-2016 04:58:46 PM - 3737 Views
  • Product code: S000186
  • Price: 0

  • Bạt che tường sân thể thao là một loại hình sản phẩm khá mới mẻ ở Việt Nam. Bạt che cho tường sân thể thao ngoài tác dụng trang trí cho sân còn có tác dụng như miếng lót cho vận động viên khi chơi một số môn thể thao có tiếp xúc với tường.


Bạt che tường sân thể thao là một loại hình sản phẩm khá mới mẻ ở Việt Nam. Bạt che cho tường sân thể thao ngoài tác dụng trang trí cho sân còn có tác dụng như miếng lót cho vận động viên khi chơi một số môn thể thao có tiếp xúc với tường.

Products in this Category